Седници је присуствовало 40 одборника, од укупно 47, а разматрана је 31 тачка дневног реда. На примедбу одборника опозиције да због проглашења седнице као хитне и доставе материјала три дана пре одржавања није било времена да се он проучи, дат је одговор да се то чини због тренутне епидемиолошке ситуације у држави и општини. По првој тачки дневног реда потврђен је мандат одборнику Мирољубу Спасојевићу из ГГ „За бољи Свилајнац“.

Детаљ са седнице.

Друга тачка дневног реда била је: Усвајање Извештаја о извршењу буџета општине Свилајнац за период 01. 01. до 30.09.2020. године. Одборник Милан Тасић је у дискусији истакао да је извештај нетранспарентан и да је пуно средстава утрошено на Субвенције јавним не финансијским предузећима и организацијама којима је до сада уплаћено 56 милиона динара, затим за донације, дотације и трансфере исплаћено је 57 милиона, а као подршка приватним предузећима 454 хиљаде. Даље је навео да има плаћања великих камата због кредита који на дан 30. септембар износи 2.414 820 евра. Оценио је да се средства нису домаћински трошила, већ да се „бахато“ понашало и да се сада рефинансирају приспеле камате и кредити како би општина била ликвидна. Запитао се и зашто су услуге по уговору дупло веће од плата запослених у општини? Сматра да се буџет мора рационалније трошити, али да ће и овај извештај бити усвојен јер коалиција на власти има већину у скупштини општине.

Председник општине, Предраг Милановић.

Јавности ради, одговоре на примедбе одборника Тасића дао је председник општине Предраг Милановић. Сматра да одборник мало зна о буџету и требао је да пита, а за субвенције приватним предузећима су утрошена средства за енергетску ефикасност зграда. Послови по уговору је ангажовање одређеног броја радника на озакоњењу објеката који се ради у сарадњи са Владом Србије. Том приликом није коментарисао задужење општине. Одборници из опозиције констатовали су да је извештај о извршењу буџета непрегледан односно прилагођен законској форми тако да су тражили појашњења у виду допунског образложења о приходима, расходима и дуговањима. Констатовали су да је општина задужена 30% од буџета и да неће гласати за извештај, а било је и примедби да нису била издвојена средства за „Синђелићеве дане“ вишегодишњу манифестацију. Извештај је усвојен са 27 гласа за и 13 против.

У неколико тачака расправљано је о проширењу делатности КЈП „Морава“ и то управљање јавним паркиралиштима. Реализација ове делатности најављена је за пролеће, водиће се рачуна о станарима и запосленима у зони паркиралишта, а биће и могућности куповине дневне или месечне карте.

По тачки 14. Разматрање предлога решења којим се даје сагласост на Програм рада Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом за 2021. годину, за реч се јавила одборик Данијела Икановић(СНС). Она је указала да Програм рада Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом говори највећим делом о реализовању услуга социјалне заштите. Све делатности које су наведене изузев здравствене заштите су један део области из рада Центра за социјални рад. Преузимањем функција Центра за социјални рад сматра да се исти деградира. Полако али сигурно се преузима његова примарна делатност рада и пребацује Центру за бригу о породици. Мишљења је да се овим поступком потврђујете намера да се Центар за социјални рад доведе у пропало стање у коме се и налази. Оценила је да то отпочело довођењем на место в.д. директора Горице Гајић која, по њеном мишљењу, није компетента за ову функцију. Указала је и на све већи број лица из Свилајнца који се налазе у казнено поправним домовима као учесници или саучесници. Најчешћа су дела крађе, насиље или наркоманија. Сматра да је потребније да се Центар за бригу о породици фокусира на ову популацију кроз разне програме. Присутно је и вршњачко насиље у нашим школама, основној и средњој. Адолесценти користе разне медикаменте као што су антидепресиви или психостабилизатори као врсту дроге у комбинацији са алкохолом и често се приводе у полицијске станице. Оценила је да је ова област веома важна за Свилајнац и да овај план и програм треба допунити. Реплицирала је Горица Гајић, в.д. директора Центра за социјални рад која је негирала наводе Икановићке, истичући да је Центар за бригу о породици има едукативни карактер и да организује радионице. Велики број тачака односио се на разрешења и именовања нових чланова управних и надзорних одбора.

За заменика секретара скупштине општине именован је Душан Радевић, који од 2018. ради разноврсне послове у општинској управи.

Одборник Др Саша Атанацковић ( ГГ „За бољи Свилајнац“ Др Тања Лаловић) је поднео оставку која је већином гласова прихваћена.

По тачки 31. Питања и предлози одборника поново су их само постављали одборници из опозиције. На неколико питања одборника Милана Тасића одговорио је председник општине, а односила су се на отварање фискултурне сале у Средњој школи у Свилајнцу, изградњу топловода. Одборника Микицу Микића из Кушиљева питао је како су утрошена дата средства МЗ Кушиљево, а одборника из Гложана докле се стигло са иградњом предајника за мобилну телефонију. Ненад Стојковић питао је да ли се могу одложити за пролеће послови сече шибља поред њива јер су пољопривредни радови у пуном јеку. Радиша Љубисављевић затражио је да у писменој форми добије одговор колика су издвајања за пољопривреду за период од годину дана. Ивана Ојданић упитала је где одлази новац када је у питању Природњачки центар. Уколико он ради са губитцима народ то мора да зна да би се променило стање. У том случају он мора добити новог власника који би се финансирао из републике. Да ли ће и убудуће бити његов буџет 500 хиљада евра и бити рентабилан када се почне бавити продајом топлотне енергије? Питала је и када ће престати тортура запослених у Дечијем вртићу око исплате плата запосленима. Мирољуб Спасојевић је питао зашто је велика цена изношења смећа за старачка домаћинства на селу. Затражио је и објашњење у ком статусу је Задружни дом у Црквенцу који је изграђен 1936. године. Поставио је питање добијања бесплатних садница за Удружења грађана, покренуо је иницијативу за изградњу споменика Димитрију Катићу, који је био председник Скупштине Србије 1891. и 1892. године и имао заслуга за развој задругарства у Ресави.

Одговарајући на нека од питања председник општине Предраг Милановић је, на моменте и са дозом ироније, полемисао са појединим опозиционим одборницима који су и једини дискутовали на овој седници. Објаснио је да је општина наградила 54 студента који су имали просек оцена изнад 9, као и да су исплаћени пољопривредницима трошкови осемењавања крава за прошлу годину. Оценио је да је посета француског амбасадора Свилајнцу била веома корисна. Најавио је могућност завршетка радова на топловоду за почетак следеће године, као и да је Спортска хала у Средњој школи у фази пријема објекта. Епидемиолошку ситуацију оценио је као сложену нарочито због чињенице да има заражених међу запосленима у Дому здравља и Комуналном јавном предузећу „Морава“.

Детаље са седнице први део може се погледати овде:

ПРВИ ДЕО

ДРУГИ ДЕО

ТРЕЋИ ДЕО

извор: РЕСАВСКИ ПОШТОНОША https://www.resavskipostonosa.rs/?p=25161