Коришћењем или приступањем порталу ГЛАС ПОМОРАВЉА прихватате поштовање Услова коришћења овог портала.

Онлајн портал ГЛАС ПОМОРАВЉА (домен: www.glas-pomoravlja.com) има ауторска права на све садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела портала, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права портала ГЛАС ПОМОРАВЉА (домен: www.glas-pomoravlja.com) и подложно је тужби. ГЛАС ПОМОРАВЉА задржава право измене, укидања (привременог и трајног) било којег садржаја или услуге на порталу без обавезе претходне најаве.

Линкови на друге веб странице

ГЛАС ПОМОРАВЉА се састоји од ауторских садржаја, садржаја партнера и оглашивача, бесплатних садржаја и линкова на друге веб странице. Све садржаје ГЛАС ПОМОРАВЉА користите на сопствену одговорност. ГЛАС ПОМОРАВЉА не сноси одговорност ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу.

Заштита приватности

ГЛАС ПОМОРАВЉА поштује приватност својих корисника и посетиоца портала. Податке из процеса регистрације, као и остале податке о кориснику, ГЛАС ПОМОРАВЉА неће давати на увид трећој страни. Подаци о кориснику неће бити доступни трећој страни, осим у случају када је таква обавеза регулисана законом и у случају тешког кршења правила ГЛАС ПОМОРАВЉА .

Корисницима ГЛАС ПОМОРАВЉА строго је забрањено:

– објављивање, слање и размена садржаја који крше постојеће српске и/или међународне законе, садржаја који је увредљив, вулгаран, претећи, расистички или шовинистички, као и садржаја који је штетан на било који други начин

– објављивање, слање и размена информација за које посетилац зна или претпоставља да су лажне, а чије би коришћење могло да нанесе штету другим корисницима

– лажно представљање, односно представљање у име другог правног или физичког лица

– објављивање, слање и размена садржаја који су заштићени ауторским правом

– објављивање, слање и размена нежељених садржаја корисницима без њиховог пристанка или тражења, или путем обмане

– свесно објављивање, слање и размена садржаја који садрже вирусе или сличне програме направљене у сврху уништавања или ограничавања рада било којег компјутерског софтвера и/или хардвера и телекомуникационе опреме

– прикупљање, чување и објављивање личних података других посетилаца портала и корисника.

Информација из приватног живота, односно лични писани запис (писмо, дневник, забелешка, дигитални запис и слично), запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и слично) и запис гласа (магнетофонски, грамофонски, дигитални и слично) – не може се објавити без пристанка лица чијег се приватног живота информација тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице.

Лични писани записи не могу се објавити ни без пристанка онога коме су намењени, односно онога на кога се односе, ако би објављивањем било повређено право на приватност или које друго право тог лица.

Уколико видите коментар или поруку за који сматрате да је у супротности са овим Правилима употребе, без обзира да ли је упућен вама или неком другом кориснику, или сматрате да је непримерен, увредљив, да има недозвољен садржај, да је у питању спам или нешто друго од претходно наведеног, молимо вас да обавестите администратора.

Редакција ГЛАСА ПОМОРАВЉА задржава право промене Услова коришћења портала без упозорења корисницима. ГЛАС ПОМОРАВЉА може да обавесте кориснике путем е-маил поруке или објављивањем на порталу.

Коришћењем било ког садржаја на порталу сматра се да сте упознати са најновијим правилима.

 

ГЛАС ПОМОРАВЉА
15.10.2017